2 maj 2008

Månadens haiku

Vid Maecenas hus
i lä av Sabinerberg,
sök mig evigt där!


Till Horatius (65 f.Kr. - 8 f.Kr.).
Se artikeln Slavsonen och kungaättlingen.

Förra månadens haiku.

Inga kommentarer: