26 maj 2008

Citatet

68:orna bröt ingalunda med Tysklands fascistiska förflutna som de gärna själva vill se det […]. Tvärtom gick de i 1933:ornas fotspår och förde den totalitära traditionen vidare.

Historikern Götz Aly i sin bok Unser Kampf 1968 (Fischer 2008). Citerad av Barbro Eberhan, fil. dr. i germanistik, i artikeln Skoningslös uppgörelse med studentrevolten, Under strecket, Svenska Dagbladet, 24 maj 2008. Se även artikeln 68-provokatör tillbaka på gatan.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vad förstå?
Se och hör:
http://video.google.com/videoplay?docid=5420313553329356036
LÄS:
http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=Books
• Secrets of the Federal Reserve by Eustace Mullins (1983, 18 parts)
The history, organization and controlling interests behind the Federal Reserve
• Wall Street and the Rise of Hitler by Antony C. Sutton (1976, 14 parts)
How western capitalists funded Hitler and National Socialism
• Wall Street and the Bolshevik Revolution by Antony C. Sutton (1974, 12 parts)
How western capitalists funded Lenin, the Bolsheviks, and the Soviet Union

VAD SKA VI FÖRSTÅ?
Det handlar väl inte bara om 1968!!!
DET FINNS MER ATT FÖRSTÅ!
Vad är det vi ska förstå?

Anonym sa...

Vad vill du förstå? Vad vill du blunda för? Vill du förstå vad journalisten Christopher Bollyn har uppdagat?
http://bollyn.com/index/?id=10095

Vill du förstå detta?
http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Freedman.html

Och detta - det handlar om BIRKA!
http://home.swipnet.se/~w-14723/birka/birka010.html

Och vad Arthur Koestler har att berätta i The Thirteenth Tribe:
http://iamthewitness.com/Koestler13thTribe.htm

VAD ÄR DET VI SKA FÖRSTÅ?
TYSTNADEN? TOMHETEN? SANNINGEN? KÄRLEKEN? Vad är det vi blundar för?

Anonym sa...

Och har du förstått detta?
http://video.google.com/videoplay?docid=8730885410534535770

Och vilken slutsats drar ditt jag?
FRÅGAN ÄR SVARET! eller?