23 februari 2008

Citatet

En nation utan stat söker räddning i symboler. Att skydda en symbol blir då lika viktigt som att försvara en gräns. Symbolkulten blir en sorts fosterlandskult. En akt av patriotism.


Ryszard Kapuściński i Imperiet, (sv.1993).

Skrivet om armeniernas förhållande till sin nations gamla böcker som numera förvaras i glasmontrar i Matenadaran. Kapuściński skriver också: ”En armenier kommer till Matenadaran som en muslim kommer till Mecka. Det är målet för hans pilgrimsfärd, och han blir gripen och rörd.” Och detta: "Det finns sidor som är fläckade av blod. Det finns böcker som legat gömda i jorden och i bergssprickor i åratal. Armenierna grävde ner dem, gömde dem, som skingrade arméer gräver ner sina standar. Det var ingen svårighet att hitta dem igen: vetskapen om gömstället överfördes från generation till generation."

Inga kommentarer: