1 april 2009

Månadens haiku

Över tallberget
till spillkråkans trumvirvlar.
Och vattnen öppnas!


Förra månadens haiku