1 december 2006

Månadens haiku

Förtörnad blir han
när spegelbilden vägrar
böja på nacken.2006 års haikuer månad för månad.

Inga kommentarer: