1 maj 2007

Månadens haiku

Vasten lutar bort
från österhav och släke,
mer och mera del.

Skär, maj 2003. Vast: ett gotländskt stengärde. Släke: gotländskt ord för ruttnande tång.


Förra månadens haiku

Inga kommentarer: