29 december 2012

Haiku

Att inte längre
fullt ut ta del, att
låta gesten förbli gest.

Inga kommentarer: