23 maj 2006

Citatet

Om inte kejsaren abdikerar står den sociala revolutionen inte att hejda. Jag önskar den dock inte, jag hatar den som synden.

Friedrich Ebert

(Ebert var ordförande för de tyska socialdemokraterna 1918. Detta var hans svar till prins Max av Baden som tänkte försöka övertala kejsar Wilhelm II att avgå. Prinsen ville veta om Ebert var beredd att bekämpa revolutionen. Till artikeln: Kontrarevolutionären.)

Inga kommentarer: